De evolutie van zittend werken (NL)

WOW maakte een reis door de tijd en onderzocht de ontwikkeling van de werkplek. We ontdekten diverse paralellen tussen toen en nu. In het tweede deel van deze serie zijn we aangekomen in de vijftiende eeuw waar de stoel gemeengoed werd.

Kantoren waren al in een vroeg stadium hubs voor sociale, wetenschappelijke, technische en economische activiteiten. Met de uitvinding van de stoel ontstond zittend werk en werd een belangrijk onderdeel van de werkcultuur. Een revolutionaire ontwikkeling, omdat men in de Middeleeuwen

gewend was om te staan bij het schrijven. Zittend werken was op dat moment een ware kunst, omdat het veel discipline vereiste. Nog steeds vormen stoel en bureau de basis van onze werkplek.

Tijdens de Verlichting die ruwweg samenvalt met de achttiende eeuw werd de invloed van geloof steeds kleiner. Het was in deze periode dat kantoren ingericht werden vanuit het ideaal van ‘reden’. Omarmd door systematiek en methodisch werk kwam arbeid in kantoren in een ander daglicht te staan. De middenklasse ging zich tegen aristocraten verzetten en begon zichzelf te ontwikkelen waardoor werk opnieuw veranderde. Het werk werd toegankelijker en zo ontstonden ook de Verlichte kantoren die als separate ruimtes die gescheiden waren van privévertrekken en niet meer aan huis waren gelegen. De Verlichting domineerde in alle onderdelen van het leven. Menselijk handelen, denken en perceptie stonden centraal.

Het werken in kantoren kende zijn keerzijde. Een mooie illustratie hiervan is het leven van de jonge aristocraat Maximilian I. Hij werkte voor de rechtbank waar strikte discipline onderdeel van het werk was. Zijn verhaal illustreert hoe mensen zich verzetten tegen de strikte gedragsregels en schematisch werk. Maximiliaan had de taak om kopieën van geschreven teksten te maken. Slechts de helft van zijn werkzaamheden voerde hij uit omdat hij tussendoor vaak naar buiten ging om een rondje te lopen. De jongen werd boos en ongelukkig van zijn werk, omdat hij niet gewend was om niet vrij te kunnen bewegen. Het was zijn eer te na om te werken in een kantoor waar zijn werk voorgeschreven werd. Hij verdedigde zijn levensstijl door in opstand te komen waardoor zijn collega’s zichzelf moesten opsluiten in hun kamers. Hij werd beschouwd als een ijdele man, maar men begreep niet dat hij zichzelf nog niet had aangepast aan deze nieuwe levensstijl waarin het kantoor een steeds belangrijkere rol zou spelen.


Featured Posts
Recent Posts