Samensmelting van de fysieke- en digitale werkplek (NL)

In het vierde en laatste deel van onze geschiedenisreis zijn we aangekomen in de twintigste eeuw. In deze eeuw verandert de definitie van het begrip 'werkplek' door de introductie van de digitale werkplek.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd sociale interactie steeds belangrijker. Ook de hoeveelheid informatie die medewerkers moeten verwerken nam toe. Daardoor ontstond behoefte aan een gevarieerd werkplek aanbod met andere werkplekvormen zoals de kantoortuin. Deze open ruimte maakte communicatie tussen medewerkers makkelijker en laagdrempeliger. Om in deze ruimte een gevoel van privacy te creëren en geluidsoverlast te beperken werd de cubicle ontwikkeld door Robert Propst. Dit is een ruimte van 4 vierkante meter waar vandaag de dag nog steeds veel Amerikaanse medewerkers in werken. Naast de kantoortuin ontstonden ook teamkamers en thuiskantoren.

In de jaren tachtig vond een ware revolutie plaats met de ontwikkeling van digitale werkplek. De computer werd ingezet voor het verwerken van data en teksten, opslag en het delen van informatie. In de jaren negentig kwam daar ook de invoering van het internet bij en werd de mobiele telefoon gemeengoed. Daar waar het bureau en de stoel de belangrijkste elementen waren van een kantoorwerkplek, is die plaats tegenwoordig ingenomen door de laptop en de mobiele telefoon. Zij vormen de basis waarmee een medewerker zijn werk kan uitvoeren: de rol van het kantoor verandert.

Vandaag de dag is alles mogelijk met een simpele laptop. Kennis is virtueel beschikbaar. In digitale kantoren staat plaats- en tijdonafhankelijk werken centraal en zijn kantoorruimtes flexibel/flexibeler om het bedrijf als ecologie te ondersteunen. Digitalisering heeft kantoorwerk bevrijd van vaste patronen zoals werktijden, vaste locaties en schematisch werk. De virtuele werkplek heeft ons van offline naar online gebracht en brengt teams bij elkaar vanuit de hele wereld door virtueel samen te werken: virtueel vergaderen, plug-en-play kantoorruimtes, een virtueel magazijn en virtueel sales team.

Kantoren lijken in de toekomst steeds minder vast gebruikt te worden, afhankelijk van werkzaamheden en sociale activiteit. De vraag naar meer specifieke ruimtes, voor bijvoorbeeld scrum of innovatie, wordt ook steeds groter. De variëteit aan werkvormen biedt kantoororganisaties de mogelijkheid om een lay-out en aankleding te kiezen die het bedrijf typeert. Dit speelt een rol in het creëren van een prettige werkomgeving, het stimuleren van goede samenwerking tussen medewerkers en kennisdeling. De werkomgeving voorziet ook in de juiste tools om medewerkers productief te maken, competitief, gezond en daardoor het succes van het bedrijf te versterken. Het blijft de uitdaging van de eenentwintigste eeuw om dit bij elkaar te brengen.

#savings #personalfinances

Featured Posts
Recent Posts