De industrialisatie van het kantoor (NL)

WOW heeft een reis gemaakt door de geschiedenis van de werkplek. We gingen 800 jaar terug en ontdekten diverse parallellen tussen toen en nu. Dit is de derde post waarin we starten met de belangrijkste ontwikkelingen vanaf de negentiende eeuw. De eeuw waarin de focus op het werkproces bovenaan stond en de werkomgeving geïndustrialiseerd werd.

Administratie werd steeds belangrijker en begon te bestaan naast wetenschap, handel en commercie. Zo ontstond ook de ontwikkeling van geïndustrialiseerde kantoren. Tijdens de industriële revolutie kwam die laatste ontwikkeling in een stroomversnelling terecht. Fabrieken ontstonden in grote steden waar rationeel denken en een verlangen naar vrijheid de boventoon voerden. Met de uitvinding van de stoommachine en daarmee het ontstaan van massaproductie ontstonden nieuwe kantoorwerkzaamheden zoals planning en verkoop. De verregaande industrialisatie hielp daarbij om werkprocessen te stroomlijnen, vaak gedicteerd door het ritme en de snelheid van de machines. Als een gevolg ontstond bureaucratie, een typisch kenmerk van industriële organisaties en politieke instellingen in die tijd.

Ook de rol van kantoormedewerkers veranderde. Waar zij voorheen nog als co-werkers gezien werden of onderdeel waren van de ‘huishouding’ van een organisatie werd kantoorwerk een formele baan halverwege de negentiende eeuw.

De industrie werd steeds efficiënter en mensen moesten in deze stroom mee. Zo ontstond het Taylorisme als ideaal voor medewerkers. Medewerkers werden gezien als machines en moesten ook in meerdere mate efficiënter werken. Er ontstonden strikte werkinstructies, hulpmiddelen zoals stortkokers voor brieven, doordrukpapier en kaartenbakken. Hiermee werd de noodzaak om te bewegen verder verlaagd. Het idee was immers dat minder beweging zou leiden tot meer discipline en focus op werk. Met de uitvinding van de typemachine kwam deze ontwikkeling in een stroomversnelling. Kantoorwerk werd sneller en ook vrouwen begonnen een rol te spelen in het kantoor. Producent van typemachines Remington bedacht in die tijd een concept om bij iedere verkochte typemachine een getrainde typiste te kunnen leveren.

Tegen het einde van de negentiende eeuw werkten mannen en vrouwen gezamenlijk in kantoren. Daardoor werd het werk aantrekkelijker en een gerespecteerde positie in de maatschappij. Werk werd in die tijd verricht in open kantoren waar werkplekken in lange rijen strak stonden opgesteld voor het uitvoeren van administratieve taken. Het idee was dat zo’n opstelling zou leiden tot een betere samenwerking en communicatie. Het klinkt bijna als de ideale werkplek, maar niets is minder waar.

Al na enkele jaren werd duidelijk dat dit euforische idee vooral zorgde voor slechte prestaties door onder andere lawaai, weinig licht en een slecht binnenklimaat. Doordat er steeds minder bewogen werd door medewerkers waren zij minder fit. Klachten als stijfheid, rugpijn of zelfs een hernia kwamen veel voor op de werkvloer. Daarmee kent het Taylorisme een keerzijde. Medewerkers werden ziek. Vrouwelijke typistes konden hun werk slechts enkele jaren uitvoeren voordat ze last kregen van hardnekkige spierspanning of peesschedeontstekingen.

Pas in het midden van de twintigste eeuw kreeg ergonomie meer aandacht. Maatvoering en geschiktheid werden wetenschappelijk onderzocht door orthopeden en ergonomie experts. Men probeerde nieuwe manieren te vinden om stijfheid te voorkomen en het gebrek aan beweging door zittend werken werd verder onderzocht. Daarop werden verschillende nieuwe werkplekhulpmiddelen geïntroduceerd zoals stastoelen, ballen en kniestoelen. Ondanks het diverse aanbod zie je vandaag de dag nog steeds weinig variatie en domineert de verrijdbare bureaustoel.

#stockmarket

Featured Posts
Recent Posts