De kantoorwerkplek door de jaren heen (NL)

Nederland telt op dit moment tien miljoen banen. Ruim de helft daarvan zijn kantoorbanen. Kantoren lijken niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Is dat altijd al zo geweest en zal dit in de toekomst zo blijven? Om die vraag te kunnen beantwoorden maakte WOW een reis door de tijd. We onderzochten de ontwikkelingen en ontdekten diverse paralellen tussen toen en nu. Komende weken publiceren we ons verhaal in vier delen. We starten ons verhaal in de dertiende eeuw.

Maar liefst 800 jaar geleden ontstond het kantoor als schrijfkamer (scriptorium). Deze schrijfkamers waren vooral te vinden in kloosters en abdijen waar monniken hielpen om het Christelijke geloof en onze cultuur te verspreiden. Dit deden zij onder andere door te schrijven over het heden en het verleden.

De ontwikkeling van het kantoor vindt haar oorsprong in de ontdekking van het bureau. Het bureau was op dat moment nog een tafel die bestond uit twee blokken met daar bovenop een plaat. Ook boeken waren een nieuwe ontwikkeling. Om beschadiging te voorkomen werd de tafel bedekt met een tafellaken, ook wel burra (Latijn voor grove stof) genoemd. Die naam ontwikkelde zich door tot het Fransen woord ‘bureau’.

De combinatie van het boek en het bureau vormden samen een nieuw leerinstrument. Door de komst van professionele schrijvers werd het kantoor een separate ruimte, hoewel het woord kantoor nog niet bestond. Er werden niet alleen meer Bijbelse teksten geschreven, maar er ontstond ook een groeiende interesse in educatie en wetenschap. Tijdens de Renaissance werden in steden scholen en universiteiten gesticht en werd het Christelijke geloof steeds minder belangrijk door het ontstaan van nieuwe waarden.

Personen die zich vrijmaakten van de ‘waarheid’ van de Bijbel waren wetenschappers zoals Erasmus van Rotterdam. Door nieuwe technologische ontwikkelingen waaronder de uitvinding van papier en de boekdrukkunst, beter onderwijs en een groeiende welvaart door handel ontstonden nieuwe banen zoals bankier, accountant en jurist.

Afgeleid van het woord ‘computare’ (Latijn voor calculeren) ontstond het woord ‘kantoor’ als benaming voor de ruimtes waar de nieuwe werkzaamheden uitgevoerd konden worden. In de 20e eeuw zou het woord opnieuw gebruikt worden voor de computer zoals we dat vandaag de dag kennen.

#investments #stockmarket

Featured Posts
Recent Posts