Bloem met logo.png

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Brightful is een gezamenlijk initiatief van Breda University (voorheen NHTV) en WOW waarbij we samen met zes talentvolle afstudeerders International

Facility Management (HBO) op zoek gaan naar nieuwe en slimme facilitaire oplossingen voor de werkomgeving.

Om nieuwe behoeftes te begrijpen doen onze studenten onderzoek bij diverse bedrijven en organisaties. Met de inzichten die we hier verkrijgen ontwikkelen we nieuwe vormen van dienstverlening. De oplossingen die hieruit voortkomen ontwikkelen we door en brengen we samen op de markt. Zo dragen we actief bij aan de vernieuwingskracht binnen het domein Facility Management, vergroten we ondernemerschap en bieden we een podium voor jong talent om zichzelf te ontwikkelen binnen ons bedrijf.

Klik hier om naar de projectpagina van Brightful te gaan.

HERGEBRUIK EN REFURBISHMENT

 

Verspilling tegengaan is altijd ons uitgangspunt. Wij zijn in elk project op zoek naar mogelijkheden om meubilair en werkplekken opnieuw in te zetten, in de huidige of een nieuwe vorm. Hierdoor kunnen we de levensduur van meubilair verlengen en behouden spullen hun waarde. 

WOW is ervaren in het opzetten van refurbishment programma's. In 2018 hebben wij een refurbishment programma uitgevoerd voor 1000 bureaus en bureaustoelen. Het resultaat van dit refurbishment programma is een kostendaling van 50% bij de inzet van meubilair ten opzichte van nieuw meubilair, verlenging van de garantie tot 5 jaar en een werkomgeving die niet te onderscheiden is van nieuw!

ONTWIKKELING EN REALISATIE WERKPLEKCONCEPT EN COÖRDINATIE VERHUIZING 

Robeco heeft de verhuizing van het hoofdkantoor in Rotterdam aangegrepen om een nieuw werkplekconcept in te voeren. Het concept is flexibel en stelt medewerkers in staat om een werkplek te kiezen op basis van de activiteiten die zij uitvoeren. Daarbij is het voor alle medewerkers mogelijk om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Hiervoor zijn zowel de fysieke werkplek en de IT-werkplek volledig op elkaar afgestemd. WOW heeft de ontwikkeling in samenwerking met de gebruikers vormgegeven. Ook hebben we de realisatie van de nieuwe werkomgeving gecoördineerd voor ruim 16.000 m2 kantooroppervlak en de verhuizing van 1000 medewerkers naar het nieuwe kantoor succesvol begeleid.

SLIMME WERKOMGEVING

WOW heeft voor de kantoren van Van Lanschot Kempen in Amsterdam een adviesrapport geschreven en diverse oplossingen gecreëerd met als doel om een slimme werkomgeving te creëren voor de 1100 medewerkers die hier gehuisvest zijn. 

Hiervoor heeft WOW een uitgebreid onderzoek gehouden onder de medewerkers als ook een ruimtegebruikstudie uitgevoerd. De resultaten bieden handvatten voor efficiënter ruimtegebruik van de 11.500 m2 kantooroppervlak die beschikbaar is. Ook zijn er diverse slimme oplossingen aangereikt die op basis van de onderzoeksdata tot verbetering van de facilitaire dienstverlening leiden.

ONTWIKKELING VAN EEN EFFICIENTE WERKOMGEVING

 

Nictiz was op zoek naar een efficiëntere manier om de beschikbare kantoorruimte te gebruiken. Daarbij wilden zij een flexibel werkplekconcept invoeren om samenwerking te stimuleren. WOW heeft een onderzoek onder de gebruikers uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige manier van werken en om de afhankelijkheden in kaart te brengen. Het resultaat is een maatwerk advies met concrete aanbevelingen over de nodige aanpassingen om de fysieke en IT-werkplek te optimaliseren. 

Orange 3.JPG

REALISATIE TIJDELIJKE EN NIEUWE WERKOMGEVING EN COORDINATIE VERHUIZING

De werkomgeving van Orange Business Services in Brussel sloot niet meer aan op de wensen van de gebruikers en was te ruim voor de 200 medewerkers die hier gebruik van maken. Hiervoor hebben we in slechts één weekend een tijdelijke werkomgeving (swing space) ingericht, IT apparatuur geïnstalleerd en alle medewerkers verhuisd. Na uithuizing van het meubilair uit de oude werkomgeving zijn wij gestart met de verbouwing en hebben wij een nieuwe flexibele werkomgeving gecreëerd op slechts 50% van de oppervlakte van de oude werkomgeving. 

In lijn met onze circulaire principes is het uitgehuisde meubilair gerefurbished en opnieuw ingezet bij een andere klant. Heldere communicatie en interactie met de medewerkers heeft gedurende dit project geleid tot een snelle acceptatie van de tijdelijke en nieuwe werkomgeving tegen een hogere tevredenheid van de medewerkers. ​

REALISATIE NIEUWE WERKOMGEVING EN COORDINATIE VERHUIZING

PVH heeft een campus gebouwd voor de 2500 medewerkers die in Amsterdam werken. WOW heeft de verhuizing gecoördineerd vanuit het stadscentrum naar de nieuwe campus voor 1500 medewerkers. Ook heeft WOW de inrichting van de nieuwe werkomgeving gerealiseerd voor 20.000 m2 kantooroppervlak.

Daartoe behoort ook het ontzorgen van het volledige logistieke proces en een refurbishment programma voor hergebruik van meubilair. Door nauw samen te werken met de externe partijen (bijvoorbeeld aannemers, verhuizers, schoonmaak) en intern betrokken partijen (zoals Facilities en IT) hebben wij een grote besparing gerealiseerd in kosten en tijd.  

GEBOUWENPASPOORT

Organisaties krijgen steeds vaker te maken met krimp en groei en willen als teams flexibel kunnen werken op een manier die past bij de organisatie. Dit betekent dat het interieur ook makkelijk aangepast moet kunnen worden.

Om organisaties hierin te ondersteunen en de oude, lineaire manier van denken te veranderen in een cultuur waarin producten hun waarde behouden, is het gebouwenpaspoort ontwikkeld.

Het gebouwenpaspoort is een database voor kantoormeubilair waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welk meubilair er binnen de organisatie beschikbaar is en op welke locatie (in het gebouw) het staat. Daarnaast maken we het mogelijk om proactief onderhoud uit te voeren op het meubilair met als doel om verspilling te voorkomen en de waarde zoveel mogelijk te behouden. Daarmee verlengen we tevens de levensduur van het product. 

OPTIMALISATIE ENTREEGEBIED

 

De uitstraling van de hoofdingang van de FIRST-toren in Rotterdam sloot niet aan bij het ontwerp van het gebouw en de eisen die gesteld werden aan de ontvangst van bezoekers. In het nieuwe ontwerp ligt de focus op gastvrijheid en een proactieve ontvangst van bezoekers in FIRST. Omdat FIRST een BREEAM Excellent gecertifieerd gebouw is, is duurzaamheid het uitgangspunt geweest bij de besluitvorming om een deel van het meubilair te hergebruiken en de bestaande balie aan te passen.

BEVORDEREN SAMENWERKING

 

Nerdalize is een succesvolle en snelgroeiende scale-up. Omdat ze een innovatief en technisch product ontwikkelen zijn kennisdeling en samenwerking essentieel.

WOW heeft een onderzoek uitgevoerd en een advies uitgebracht voor een werkomgeving die samenwerking optimaal ondersteunt en toekomstige groei kan opvangen. 

Het resultaat is een verbeterde samenwerking tussen teams in een werkomgeving die de productiviteit verhoogt. 

© 2021 WOW-PROJECTS