Brightful is een gezamenlijk initiatief van Breda University (voorheen NHTV) en WOW waarbij we samen met talentvolle afstudeerders International

Facility Management (HBO) op zoek gaan naar nieuwe en slimme facilitaire oplossingen voor de werkomgeving. De beste oplossing wordt beloond met de Brightful award ter waarde van één jaar collegegeld (€ 2.083 - editie 2020). 

 

Om nieuwe behoeftes te begrijpen doen onze studenten onderzoek bij diverse bedrijven en organisaties. Met de inzichten die we hier verkrijgen ontwikkelen we nieuwe vormen van dienstverlening. De oplossingen die hieruit voortkomen ontwikkelen we door en brengen we samen op de markt. Zo dragen we actief bij aan de vernieuwingskracht binnen het domein Facility Management, vergroten we ondernemerschap en bieden we een podium voor jong talent om zichzelf te ontwikkelen binnen ons bedrijf.

 

Benieuwd naar Brightful? Bekijk hieronder de promo video.

De werkplek is in de afgelopen decennia flink veranderd door de impact van technologie in ons werk. Kantoren zijn een plek geworden waar mensen elkaar ontmoeten, (samen)werken en ontspannen. Een plek voor sociale interactie die steeds flexibeler gebruikt wordt door haar bewoners. Het faciliteren van de toekomstige werkplek vergt een andere aanpak vanuit het perspectief van gedrag, IT en facilities.

Door de werkomgeving en dienstverlening in elkaar over te laten lopen zijn we in staat om flexibel mee te bewegen met de behoefte van de gebruiker. 

Dienstverlening gaat immers om het leveren van onderscheidend vermogen! 

Brightful start bij het bepalen van de onderzoeksopdracht. Deze opdracht wordt bepaald aan de hand vaan actuele thema's binnen het FM domein én de vraag van bedrijven/organisaties. Nadat we de opdracht hebben vastgesteld gaan we aan de slag om talentvolle afstudeerders te werven binnen de opleiding International Facility Management (HBO).

 

Samen met de studenten gaan we de uitdaging aan om nieuwe en slimme oplossingen voor de werkomgeving te ontwikkelen. Dit doen zij op basis van data die zij zelf verzamelen en analyseren. Hiervoor doen de studenten onderzoek bij diverse bedrijven en organisaties in Nederland. Met behulp van de onderzoeksdata maken zij een ‘evidence-based design’, van waaruit slimme oplossingen worden ontwikkeld om de onderzochte klantbehoefte optimaal te faciliteren.

 

De studenten presenteren hun oplossingen tijdens de Brightful award. Het beste idee wordt daarbij beloond maar liefst één jaar collegegeld (€2.083 - editie 2020). Onze doelstelling is om jong talent nadat zij afgestudeerd zijn tevens de mogelijkheid te bieden om hun eigen oplossing door te ontwikkelen en op de markt te brengen. Zo ontstaat er nieuwe business en geven we een boost aan ondernemerschap en de innovatiekracht binnen het facilitair werkveld. 

2020

In dit nieuwe jaar stellen we onszelf als doel om nieuwe oplossingen te creëren voor een duurzamere werkomgeving. Minder verbruik, minder energie en minder afval & verspilling. We gaan samen met onze Brightful studenten op zoek naar verantwoorde keuzes voor een kleinere 'footprint'.

Dat kan alleen als we mens en omgeving op een goede manier met elkaar verenigen. 

 

2019:

We stellen onszelf als doel om de kwaliteit van leven te vergroten. Daarom is ‘welzijn en gezondheid in kantoorgebouwen' het centrale thema voor deze eerste versie van Brightful. Samen met onze studenten zijn we op zoek gegaan naar slimme oplossingen die bijdragen aan deze doelstelling. 

Het feit dat we gemiddeld 50% van onze tijd - die we wakker zijn - doorbrengen op kantoor (CBS, 2018) onderstreept het belang voor werkgevers om na te denken over nieuwe oplossingen die het welzijn van haar medewerkers vergroot. 

In januari 2019 is het eerste Brightful project gestart. Na een uitgebreide selectie zijn in totaal vier topstudenten aan de slag gegaan om aan de hand van het centrale onderzoeksthema ‘welzijn & gezondheid in kantoorgebouwen’ een individueel onderzoek te starten. 

Bij dit individueel onderzoek zijn diverse onderzoeksmethoden ingezet om gezamenlijk een survey te vormen die bij diverse grote bedrijven in Nederland is uitgevoerd en maar liefst 1124 respondenten heeft opgeleverd.

 

Met behulp van de verzamelde onderzoeksdata zijn de studenten aan de slag gegaan om verbanden te leggen en patronen te ontdekken. De output van de onderzoeksdata vormt de basis voor de thesis van de afstudeerders en de innovatieve oplossingen die hieruit voortkomen.

 

Het resultaat van Brightful zijn vier unieke oplossingen die invulling geven aan een belangrijke behoefte op basis van het onderzoek (evidence-based design). Op 28 juni jongstleden is de Brightful Award uitgereikt aan Nick Waterloo. Zijn idee werd door de vakjury als beste verkozen. De vakjury werd gevormd door senior managers uit de bedrijven van onze onderzoekspartners. Een korte samenvatting van de oplossingen die de studenten gepresenteerd hebben is te zien in de Brightful promovideo. 

Uit de gepresenteerde oplossingen is één innovatie geselecteerd die we op dit moment verder onderzoeken om vervolgens te testen en op de markt te brengen. Wanneer de oplossing klaar is om ingezet te worden zullen we hier uiteraard meer informatie over beschikbaar stellen.

De basis van het Brightful onderzoek wordt gevormd met behulp van een survey. De uitvoering van deze survey is het startpunt voor verder onderzoek én de slimme oplossingen die hieruit voortkomen.

 

Voor de uitvoering van deze survey gaan de studenten aan de slag op locatie bij diverse bedrijven en organisaties. Deze bedrijven en organisaties noemen we onderzoekspartners. De onderzoekspartners zijn gastheer voor het onderzoek op locatie en bieden de mogelijkheid om de Brightful survey aan hun medewerkers voor te leggen. In slechts 2-4 werkdagen verzamelen wij data onder gemiddeld 30% van de medewerkers op locatie.

 

In ruil voor de mogelijkheid om onderzoek op locatie te verrichten, biedt Brightful een gratis rapport aan met de data die op locatie verzameld is bij de onderzoekspartner. Ook worden de onderzoekspartners uitgenodigd om deel te nemen in onze vakjury voor beoordeling van de slimme oplossingen tijdens de Brightful award. 

Lijkt u het ook interessant om mee te doen aan hét facilitair innovatieproject van dit moment? Meldt u dan hier aan als onderzoekspartner.

Om meer talentvolle studenten op te kunnen leiden, de mogelijkheid te bieden om zelf innovaties te creëren én in de markt te zetten is er meer funding nodig!

Daarom zijn we op zoek naar partners die dit initiatief omarmen en budget beschikbaar willen stellen om de volgende stap te maken in de ontwikkeling van het Brightful initiatief. 

Door jong talent een podium te bieden kunnen zij zichzelf sneller ontwikkelen, vergroten we blijvend de innovatiekracht in de FM industrie én stimuleren we ondernemerschap. 


Wilt u partner worden van Brightful? Laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen.

 

Thomas van den Broecke
Tel: +31 (0)6 5546 1567

Mail: thomas@brightful.nl

Click here if you are a Facility Management student at Breda University and if you are interested in joining the Brightful project!

© 2019 WOW MAKE IT WORK

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon